Mossefossens Venner er en ideell forening som ble stiftet 14. august 1997. Hensikten er å skape forståelse for Mossefossen og området rundt som det viktigste historisk kulturminne i byen. Foreningen arrangerer Mossefossens dag som inngår som en naturlig del av Christian Fredrik-dagene, og er en offisiell flaggdag i Moss.

Konvensjonsgården, Mossefossen og Møllebyen ble ved århundreskiftet valgt til byens tusenårssted, og Mossefossens Venner er en aktiv pådriver for å ta vare på egenarten.

Mossefossens Venner har et nært samarbeid med Moss by- og industrimuseum, og har ansvaret for vedlikehold av byens første vannverk, bygd i1876. Vannverket vises fram ved spesielle anledninger, og det er planer om å etablere en utstilling over byens vannverkhistorie. Lokalene kan også lånes ut til Momentum og til andre kunst-formål.

 

Se vedtektene her

 

Oppussingen av Det Gamle Vannverk

Delprosjekt 2 ferdigstilt!

 

Prosjektet vårt «Restaurering av Gamle Moss Vannverk» har nå god fremdrift både med hensyn til gjennomføring og gledelig nok også hva finansieringen av prosjektet angår.

Vi har siden siste statusrapport fått tilsagn fra Stiftelsen Sparebank 1 Østfold Akershus om hele kr. 250.000,-.

 

Link til Stiftelsen Sparebank 1 Østfold Akershus med informasjon om innsatsområder og tildelingskriterier: www.osthusgaver.no

 

Med midler vi nå har fått tildelt fra Moss Kommune, Østfold Fylke ved Fylkeskonservatoren, Fortidsminneforeningen, UNI Stiftelsen, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus samt egne midler bevilget av Årsmøtet har vi til nå blitt tilgodesett med kr.830.000,- til gjennomføring av prosjektet. Det betyr at vi nå «bare» mangler ca. kr. 200.000,- til fullfinansiering av hele rehabiliteringsprosjektet!

Les hele statusrapporten her.

Taket er reparert og ny betongplate er støpt foran inngangsdøren.

Begge dørene er skiftet.

Journalist Espen Vinje fra Moss Avis lager en reportasje om det gamle vannverket. Legg merke til restene av tjæra på sørveggen som hindret fuktighet å trenge inn. Prosjektleder for oppussingen er Bengt Hermansen her sammen med leder Per Arild Simonsen.

Innvendig er taket isolert og pusset/kalket, gulv avrettet, vegger kalket. Anna Hotvedt bruker rommet som atelier inntil museumsutstillingen er klar.

Mossefossens venner har sammen med Moss Historielag skrevet en uttalelse angående detaljregulering for "Damvokteren"

 

Last ned uttalelsen her

Mossefossens dag 14. august 2019

 

Her er noen bilder fra årets feiring av Mossefossens dag. Vanligvis er det en av ordførerne i mossedistriktet som holder talen for dagen, men i år var vi så heldig å få høre fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (se talen i egen link).

I tillegg til vårt ”faste” kor, Islandsmoens Mannskor var Kor Artig på plass. Fanfareblåser Per Berg var der og fra Artillerihistorisk Forening kom det to kraftige kanonskudd. Det siste smellet samtidig som damluka i fossen ble åpnet. Nytt av året var et historisk festlig skuespill fra fosseområdet fremført av fire flinke ungdommer i «Historiepatruljen».

Så ble den tradisjonelle frokosten servert, noe som vårt trofaste publikum satte pris på. Det norske flagget vaiet i vinden, dette fordi 14.august er offisiell flaggdag i Moss.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland holdt en god tale for dagen og etterpå fikk hun en fosseprat med vårt styremedlem Rita Westvik. Les talen hennes her.

Dette er et historisk bilde fordi det er siste året som Rygge og Moss eksisterer som 2 kommuner. Inger-Lise Skartlien t.v. er ordfører i Rygge. Så ser vi ordføreren i Råde, René Rafshol, ordfører i Moss, Hanne Tollerud og til høyre ordføreren i Våler, Reidar Kaabbel. Og bak skimter vi rådmannen i Moss Bente Hedum, samt helt bakerst den påtroppende rådmannen for nye Moss, Hans Reidar Ness.

Her koser publikum seg med det historiske skuespillet hvor de startet med 1300-tallet hvor det var mølledriften i fossen.

Så sagbrukene fra 1500-tallet over til jernverksvirksomhet på 1700-tallet. Og til slutt signering av Mossekonvensjonen i 1814.

Flott levert!

Gamle Moss Vannverk

Status pr september 2019

 

Vi er i gang med å restaurere det gamle vannverket i Fossen 8 for å skape et vannverks- og brannvernmuseum.

Vi fikk nettopp et positivt svart fra Stiftelsen UNI med 200.000 i støtte og mangler derfor kun kr. 350.000 for å fullfinansiere fase 2 og 3 i prosjektet.

Vi har søkt økonomisk støtte og faglig samarbeid med det interkommunale selskapet MOVAR, samt et par stiftelser. Så vi håper vi er i mål om ikke alt for lenge.

Årsberetning for Mossefossens venner 2018

Årsmøtet ble avholdt 1, mars 2019 i Moss by-og industrimuseums lokaler.

Last ned pdf-fil av Årsberetning for 2018 her

Kulturminnedagene 2018

Temaet for Kulturminnedagene og kulturarvåret 2018 er ”Typisk norsk – ikke bare norsk”.

 

Mossefossens venner arrangerte lørdag den 8. september en vandring i Møllebyen. Vi startet ved Gudegården og Kong Carl og avsluttet på Christian Fredriks Plass. Det vil si vi på måtte avslutte i foajéen ved kinoen grunn av et kraftig regnvær. Kristian Hjortkær Hansen og Per Vorum fortalte historien om noen av bygningene.

Så vandret vi bort til den vernede Gernergården hvor Trine Lise Heilmann  fortalte om de gamle verneverdige bygningene og historier om Chrystie-, Gerner- og Heilmannfamiliene. Alle hentet de inspirasjon og utdannelse fra utlandet for å bygge opp en sine virksomheter i Moss.

Etter en liten vandretur igjen, orienterte Nils Ellefsen om byggestilen til de gamle møllebygningene, der mye er hentet fra tysk byggestil.

Så endte vi i foajéen ved kinoen for de siste presentasjoner. Etter vandringen ble noen av deltakerne med på en omvisning i det gamle vannverket. Der fikk de se maleren Anna Hotvedt som bruker toppetasjen som ateliè. Noen ble også med til etasjen under for å se den gamle pumpen.

Trine Lise kåserte fra den majestetisk steintrappen foran hovedhuset. 20 tilhørere fulgte interessert med fra gårdsplassen.

Tidligere byarkitekt Nils Ellefsen i aksjon. Publikum hadde fin utsikt til bygningene fra amfiet nedenfor Kloster Mølle.

Neste trinn i arbeidet med renoveringen av det gamle vannverket er nytt tak

Tore Karlsen er primus motor for restaureringen

Utvikle det gamle vannverket

Styret i Mossefossens Venner

samlet i desember 2017 en gjeng

fagfolk for å få fart på vernearbeidet

 av byens eldste vannverk.

Bygningen trenger vedlikehold og

spesielt et lekk tak medfører forfall.

 

Fra styret deltok: Per A. Simonsen,

Per Vorum, Kristian Hjortkær Hansen

og Kirsten Aasen

Fra ”veterangruppa”: Tore Karlsen,

Sverre Gulbrandsen og

Nils Bjørnebekk.

Fra museet: Torill Wyller

Fra vernemyndighetene:

Berit Kolden  Moss kommune,

Liv Nygård  Østfold fylkeskommune

I tillegg var Oddvar Aasen og

 Anna Hotvedt tilstede for å få

laget en informasjonsplakat ved

inngangen til vannverket.

Vedlikehold av bygningen

Bygningen er en del av kommunens kulturminneplan, og vedlikehold må derfor skje etter krav som gjelder for bygninger som er verneverdige. 2 personer fra fylkeskonservatoren, 2 fra Bylab og 1 fra bymuseet har vært på befaring og vil gi sine gode råd om hvordan vedlikeholde av et slik viktig kulturminne skal gjøres.

Så fort anbefalingene og kravene kommer, så vil en prosjektgruppe ledet av Per A Simonsen starte det praktiske arbeidet. Prosjektet vil koste en del og vi håper at sponsorer kan være med å ta vare på denne juvelen. Moss kommune mener at det er så viktig at de allerede har bevilget 64.000 kroner til arbeidet.

 

Museum

Mossefossens Venner har som mål å lage en vannverksutstilling til 300-årsjubileet i 2020. I den gamle vannverksbygningen vil vi vise den gamle pumpen og annet historisk vannverksutstyr. Planen er også at vannvershistorien skal få en muntlig fremstilling, og Oddvar Aasen vil intervjue Sverre Gulbrandsen, Tore Karlsen og Nils Bjørnebekk, som alle sitter inne med en utrolig kunnskap om vannverket.

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990