Nytt liv i Det Gamle Vannverk

Bane Nord og Norsk Saneringsservice var positive til vårt ønske om mur- og takstein fra et av de gamle husene i Nyquistbyen. Takk også til våre medlemmer Arild Hermansen og  Tore Karlsen (på bildet) som lempet steinene på plass.

Mossefossens Venner har bruksrett og vedlikeholdsansvar for Gamle Moss Vannverk (Fossen 8) og vi er nå i gang med forberedelsene for en full rehabilitering av bygget med innhold. Målsettingen er å ferdigstille oppussingen til byjubileet i 2020.

 

Byggekomiteen har innhentet prisoverslag fra ByggTeknikk AS og murmester Lasse Holst AS for en minimums rehabilitering. Primært haster det med å stoppe vanninntrenging som har pågått over lang tid samt istandsettelse av det såkalte «transformatorrommet» til et utstillingslokale. Her planlegges det å få til en utstilling med hovedvekt på byens vannverk- og brannvernhistorie i perioden da det Gamle Vannverk var i drift (1876-1937).

 

Nytt blikktak over «transformatorrommet» er allerede ferdig lagt, utført av Byggmester Rune Pettersen/Rygge Blikkenslagerverksted. Som delfinansiering har vi fått tildelt

kr. 64.000.- av Moss Kommune etter søknad til dette arbeidet.

 

Rehabiliteringsarbeidene er oppdelt i 3 delprosjekter;

1) Oppussing av det gamle traforommet, inklusive dører, isolasjon,

     innvendig tak, gulv og vegger, avretting av utvendig

     betongplate.

 

2) Reparasjon av utvendig tak, drenering, reparasjon av utvendige

     vegger inklusive nødvendig utskifting av teglstein

     og fuging.

 

3) Rehabilitering innvendig i pumpehus inkl. gangveier, belysning,

     konservering mekanisk utstyr

Totalkostnadene for prosjektet er estimert til ca. 1,1 mill. NOK. Gjennomføringen av prosjektet betinger støtte fra offentlige institusjoner, kommunen og private firmaer. I tillegg vil Mossefossens Venner bidra med egne midler for realisering av Delprosjekt 1, oppussing av traforommet. Utover dette vil foreningens medlemmer involveres i dugnadsarbeider etc.

Vi har sikret oss gamle teglsteiner og taksteiner fra nedrivingsarbeidene i Nyquistbyen etter iherdig innsats fra to av klubbens medlemmer. Hensikten er å bruke disse gamle tegl- og taksteinene i forbindelse med nødvendige reparasjoner etc. på det gamle bygget for opprettholdelse av originale materialer og utseende.

Vi skal restaurere Moss første vannverk som et ledd i

å lage et vannverksmuseum.

 

Les historien om vannverket her.

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990