Velkommen til feiring av Mossekonvensjonen ved Mossefossen den 14. august 2018 kl 08.00

Program

Kl. 08.00

Flaggene heises på Storebro –

Per Berg blåser fanfare

 

"Mossesangen" synges unisont ledet av «Islandsmoens Mannskor»

 

Velkommen! - Per Arild Simonsen

 

«Kor Artig» underholder

 

Ordfører Hanne Tollerud taler for dagen

 

Mossefossen åpnes med fanfare og

Salutt av Artillerihistorisk Forening

 

"Der hvor Mosseelven blinker" synges unisont ledet av Islandsmoens Mannskor

 

Fossefrokosten serveres

 

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990