Ønsker du å bli sponsor?

 

Kontakt en av oss i styret så tar vi kontakt med dere.

 

Vi trenger støtte for å kunne gi oppdatert, nyttig og spennende  informasjon til voksne og unge om historien og utviklingen i Møllebyen og Mossefossen.

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990